jQuery ile Twitter Uygulaması

jQuery ile yazılmış, belirttiğimiz kullanıcı adlarının, Twitter üzerinden son girdilerini JSON ile çeken bir script.

 

 script.js

var tweetUsers = ['yusufdoru','TechCrunch','smashingmag','mashable'];
// Twitlerini çekmek istediğiniz Twitter kullanıcıların kullanıcı adları

var buildString = "";

$(document).ready(function(){

	// After the page is loaded

	$('#twitter-ticker').slideDown('slow');
	// Show the ticker

	for(var i=0;i<tweetUsers.length;i++)
	{
		// Build the search api parameters
		if(i!=0) buildString+='+OR+';
		buildString+='from:'+tweetUsers[i];
	}

	var fileref = document.createElement('script');
	// Creating a new script element

	fileref.setAttribute("type","text/javascript");
	fileref.setAttribute("src", "http://search.twitter.com/search.json?q="+buildString+"&callback=TweetTick&rpp=50");
	// Setting its src to the search API URL; We provide TweetTick as a callback

	document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(fileref);
	// Appending it to the head of the page and thus executing it
});

function TweetTick(ob)
{
	// This is the callback function

	var container=$('#tweet-container');
	container.html('');
	// Removing the loading gif animation

	$(ob.results).each(function(el){

		// ob contains all the tweets

		var str = '	<div class="tweet">\
		<div class="avatar"><a href="http://twitter.com/'+this.from_user+'" target="_blank"><img src="'+this.profile_image_url+'" alt="'+this.from_user+'" /></a></div>\
		<div class="user"><a href="http://twitter.com/'+this.from_user+'" target="_blank">'+this.from_user+'</a></div>\
		<div class="time">'+relativeTime(this.created_at)+'</div>\
		<div class="txt">'+formatTwitString(this.text)+'</div>\
		</div>';

		container.append(str);
		// Adding the tweet to the container
	});

	container.jScrollPane();
	// After all the tweets have been added, create the slidebar
}

function formatTwitString(str)
{
	// This function formats the tweet body text

	str=' '+str;

	str = str.replace(/((ftp|https?):\/\/([-\w\.]+)+(:\d+)?(\/([\w/_\.]*(\?\S+)?)?)?)/gm,'<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
	// The tweets arrive as plain text, so we replace all the textual URLs with hyperlinks

	str = str.replace(/([^\w])\@([\w\-]+)/gm,'$1@<a href="http://twitter.com/$2" target="_blank">$2</a>');
	// Replace the mentions

	str = str.replace(/([^\w])\#([\w\-]+)/gm,'$1<a href="http://twitter.com/search?q=%23$2" target="_blank">#$2</a>');
	// Replace the hashtags

	return str;
}

function relativeTime(pastTime)
{
	// Generate a JavaScript relative time for the tweets

	var origStamp = Date.parse(pastTime);
	var curDate = new Date();
	var currentStamp = curDate.getTime();
	var difference = parseInt((currentStamp - origStamp)/1000);

	if(difference < 0) return false;

	if(difference <= 5)			return "Just now";
	if(difference <= 20)			return "Seconds ago";
	if(difference <= 60)			return "A minute ago";
	if(difference < 3600)		return parseInt(difference/60)+" minutes ago";
	if(difference <= 1.5*3600) 	return "One hour ago";
	if(difference < 23.5*3600)	return Math.round(difference/3600)+" hours ago";
	if(difference < 1.5*24*3600)	return "One day ago";

	// If the tweet is older than a day, show an absolute date/time value;

	var dateArr = pastTime.split(' ');

	return dateArr[4].replace(/\:\d+$/,'')+' '+dateArr[2]+' '+dateArr[1]+
	(dateArr[3]!=curDate.getFullYear()?' '+dateArr[3]:'');
}

 

Demo→

İndir→

Kaynak: TutorialZine

Yayınlayan

Yusuf Doru

İstanbul'da yaşıyor. Web ve masaüstü ortamlarında çalışmalar yapıyor. Araştırıyor, geliştiriyor. Kendine ait kişisel blogu var. Her ne kadar .NET dillerine ilgisi olsa da, açık kaynaklı programlama dillerinde de kendini geliştirmeye devam ediyor.

“jQuery ile Twitter Uygulaması” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir